.
Witaj na stronie grodziska Wyszogród!

Przed dziesięcioma wiekami, na obu brzegach Wisły powstały dwa odrębne grody, mające tę samą nazwę - WYSZOGRÓD. Jeden z nich zbudowany został na prawym brzegu rzeki między Warszawą, a Płockiem, drugi na lewym brzegu 11 km od centrum dzisiejszej Bydgoszczy, tuż obok ujścia do Wisły rzeki Brdy. Ten drugi właśnie jest istotny w historii ziemi leżącej w międzyrzeczu Brdy i Wisły...

Do dzisiaj pozostały fragmenty grodziska, podmywane przez rzekę, leżące na klifowym brzegu, w dawnym strategicznym miejscu obronnym, nad majestatycznym zakolem Wisły.

Mimo zniszczenia grodu, rysują się tu jeszcze głębokie fosy i potężne fragmenty obwałowań przemawiające do wyobraźni zwiedzających...

Wyszogród to dawny oasada na szlaku bursztynowym, potem gród strażniczy, feudalny, kasztelański, a w pewnych okresach nawet gród książęcy, który egzystował blisko 400 lat. Nie dane mu było rozwinąć się w miasto. Został zniszczony tuż przed rządami króla Kazimierza Wielkiego, znanego z lokacji wielu miast. Gdyby przetrwał wojny polsko-krzyżackie, kto wie czym byłaby Bydgoszcz dzisiaj, może dzielnicą Wyszogrodu...

Wyszogród był jednym z etapów na szlaku wyprawy misyjnej św. Wojciecha do Prus. Legenda, poparta argumentami głosi, że w kwietniu 997 r. biskup zatrzymał się w osadzie oraz poświęcił kościół pod wezwaniem św. Marii Magdaleny.

Zdobywanie nadwiślańskiego grodu przez wojów Bolesława Krzywoustego w 1113 r. zostało opisane szczegółowo przez pierwszego polskiego kronikarza Anonima zwanego Gallem. Były to pierwsze opisy naszej ziemi, które kronikarz nazwał "pograniczem Pomorza, gdzie niejeden książę nawet z dużym wojskiem by się zawahał".

Już w XII wieku gród został siedzibą kasztelanii, kolebką możnowładczego rodu Powałów, a w następnym wieku czasową siedzibą księcia pomorskiego Warcisława, oraz kujawskiego Przemysła. To właśnie z ziemi wyszogrodzkiej wyodrębniła się kasztelania bydgoska, a później dwa bliskie ośrodki egzystowały, tworząc wspólne lokalne księstwo bydgosko-wyszogrodzkie na wzór dzisiejszej aglomeracji.

Nadwiślański gród uważano powszechnie za klucz wiodący do Pomorza, o które staczano bitwy. Dlatego też Krzyżacy, dla których warowne położenie grodu było niedogodne, postanowili go zniszczyć. Wiosną 1330 roku komtur chełmiński z wojskiem doszczętnie spalił gród, wymordował załogę, a ludność przesiedlił 2,5 km dalej.

Następcą Wyszogrodu został Fordon - miasto leżące 13 km od rynku bydgoskiego, a obecnie jej największa dzielnica, satelita tworzący z Bydgoszczą aglomerację "dwumiejską" rozlokowaną nad Brdą i Wisłą. Wniósł on w wianie do Bydgoszczy wielki skarb: położenie nad Wisłą...

Zapraszamy do odwiedzenia Wyszogrodu. Tu dotyka się piastowskiej historii... Więcej jeszcze, tu nasyca się najpiękniejszymi wiślanymi motywami...
Tutaj mogą pojawiać się informacje na temat ostatnich spotkań, zebrań i działalności Stowarzyszenia "Wyszogród" ;)


1. listopada 2005 WITRYNA WWW.WYSZOGROD.BYDGOSZCZ.PL W SIECI!
.     Oto pierwszy projekt witryny Wyszogrodu...

  ...

.


WWW.WYSZOGROD.BYDGOSZCZ.PL, Webmaster: Artur Lion

.