.
x CIEKAWOSTKI x

DROGOWSKAZ
CIEKAWOSTKI - WSTĘP
BYDGOSKIE LASY
Wstęp
Zróżnicowanie lasów wokół Bydgoszczy
Jakie były pierwotne lasy w okolicach Bydgoszczy?
Puszcza Bydgoska
Bydgoszcz granicą zasięgu wielu gatunków drzew
Ścieżka dydaktyczna w lasach bydgoskich
ZIELONA BYDGOSZCZ
Bydgoszcz zielonym miastem od wieków (XVII w. - XVIII w.)
Tereny zielone zakładane w XIX w.
Urzeczywistnienie koncepcji miasta-ogrodu w Bydgoszczy u zarania XX w.
"Złoty" czas bydgoskiej zieleni miejskiej (lata międzywojenne)
Degradacja zieleni (lata powojenne)
Odbudowa wizerunku Zielonej Bydgoszczy (od 1990 r.)
MORFOLOGIA BYDGOSZCZY
BYDGOSZCZ - MIASTO NAD WODĄ


. Otoczenie Wisły w Bydgoszczy, choć jest bardzo atrakcyjne pod względem krajobrazowo-przyrodniczym, nie wyczerpuje wszystkich możliwości, jakie kryje w sobie nasze miasto.

Zgodnie z tematyką strony, skupiamy się na walorach związanych ze środowiskiem naturalnym. Właśnie w tej dziedzinie okolica Bydgoszczy ma dużo do zaoferowania, choć nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę.

LASY

(kliknij, aby powiększyć)
Las Gdański
Bydgoszcz słynie z sąsiedztwa lasów, o czym pisali już kronikarze staropolscy. Dzisiaj ma to jeszcze większe znaczenie, gdy stoimy w obliczu nadmiernego wykorzystywania środowiska przez człowieka.

Pisano, że Bydgoszcz wygląda jak święconka na dnie koszyka. Brzegi koszyka to piękne lasy i nie ma drugiego tak dużego miasta w Polsce, otoczonego zewsząd lasami.

Doskonale wygląda nasze miasto z lotu ptaka, gdzie uroki te widać jak na dłoni.
...zobacz więcej w dziale BYDGOSKIE LASY

ZIELEŃ

(kliknij, aby powiększyć)
Fragment parku w Myślęcinku
Jakby ulegając tradycji miasta silnie związanego ze środowiskiem naturalnym, Bydgoszcz od początku XIX wieku zasłynęła jako miasto doskonale utrzymanej zieleni urządzonej.

W okresie międzywojennym była wskazywana wręcz jako wzór w tej dziedzinie. Z zielenią, parkami, skwerami, alejami wiąże się także wspaniała klasycystyczna architektura przełomu XIX i XX wieku, słynna bydgoska "secesja", która nadała ton obliczu miasta do tego stopnia, że nazywano Bydgoszcz "małym Berlinem".

Obecnie tradycje "miasta zielonego" wzmacnia największy polski park miejski w Myślęcinku, duży i efektowny Ogród Botaniczny oraz drugi obiekt tego typu objęty w całości ochroną jako pomnik przyrody (arboretum). Tak więc oprócz niezwykłego położenia na wielkiej polanie leśnej, Bydgoszcz słynie mnogością i oryginalnością parków. Przykładem może być np. jedyny w Polsce kilkusetletni park w otoczeniu śluz kanału wpisanego do rejestru zabytków.
...zobacz więcej w dziale ZIELONA BYDGOSZCZ

MORFOLOGIA

(kliknij, aby powiększyć)
Krawędź pradoliny Wisły dzieli miasto na dwa poziomy
To wszystko nie wyczerpuje jeszcze walorów związanych ze środowiskiem naturalnym. Bydgoszcz jest położona w sąsiedztwie zróżnicowanym morfologicznie.

O ile większość polskich miast wraz ze swoimi obszarami podmiejskimi położona jest w obrębie 2-3 krain geobotaniczno-krajobrazowych (np. Białystok, Opole - na 1, Poznań na 2, Toruń na 3, Rzeszów na 4), to Bydgoszcz leży na bardzo zróżnicowanym i urozmaiconym przyrodniczo terenie siedmiu krain.

Warunki te stwarzają szansę dla Bydgoszczy, aby stała się jednym z najpiękniejszych i najbardziej oryginalnych miast Niżu Polskiego. Krawędzie wysoczyzn stykające się z wielkimi dolinami rzecznymi tworzą malownicze i urozmaicone parowami ciągi przyrodniczo-krajobrazowe.

Wszystko to czeka na pełniejsze wykorzystanie rekreacyjne i turystyczne.
...zobacz więcej w dziale MORFOLOGIA BYDGOSZCZY

WODY

(kliknij, aby powiększyć)
Starówka otoczona rzeką
Kolejnym ważnym elementem oryginalności Bydgoszczy jest kryjący się wśród lasów, zieleni i wzgórz śródlądowy węzeł wodny.

Nie jest to jedynie zlepek cieków wodnych. To one decydują właśnie o tożsamości miasta. Nie jest przypadkiem, że najważniejsze bydgoskie zabytki albo odbijają swe wizerunki w wodzie albo przynajmniej stoją w jej pobliżu.

W sercu miasta znajduje się Wyspa Młyńska otoczona jazami i kanałami, których powstanie sięga Średniowiecza. Nad Wisłą góruje starodawny Wyszogród - dzisiaj włączony w granice Bydgoszczy.

Miasto od swego zarania żyjące i rozwijające się dzięki rzece, w ciągu wieków Brdzie, Wiśle i Kanałowi Bydgoskiemu zawdzięcza swoje bogactwo i pomyślny rozwój. O ile dawniej wody śródlądowe wykorzystywano gospodarczo, to teraz przychodzi czas na ich wykorzystanie turystyczne.

W symbiozie różnych elementów środowiska przyrodniczo-geograficznego kryje się atrakcyjność Bydgoszczy. Z drugiej strony duży potencjał ludnościowy sprzyja rozwojowi dziedzin gospodarczych, naukowych, kulturalnych i sportowych. Dzięki temu Bydgoszcz liczy się na mapie Polski jako ważny ośrodek.

"W 1939 roku to było cacko; jedno z niewielu miast naprawdę położonych nad rzeką ze statkami, tratwami, o pejzażu miejskim tak bogatym i różnorodnym, że niewielu rywali mogło pod tym względem znaleźć w całym kraju, w dodatku pięknie położonem jak święcone na dnie koszyka, między zalesionymi pasmami wysokich wzgórz" - tak pisał o przedwojennej Bydgoszczy Zbigniew Raszewski.

Niech więc Bydgoszcz powraca do swoich korzeni!
...zobacz więcej w dziale BYDGOSZCZ - MIASTO NAD WODĄ

Prawa autorskie

wykorzystano zdjęcia lotnicze autorstwa Roberta Sawickiego


WWW.WYSZOGROD.BYDGOSZCZ.PL, Webmaster: Artur Lion.