.
x FORDON DZISIAJ x

DROGOWSKAZ
FORDON - WSTĘP
O Fordonie...
Historia Fordonu w pigułce
SZCZEGÓŁOWA HISTORIA FORDONU
FORDON STAROPOLSKI (1424 - 1772)
FORDON W LATACH ROZBIORÓW (1772-1920)
FORDON W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM (1920-1939)
Lata II Wojny Światowej (1939-1945)
OKRES POWOJENNY (1945-1972)
FORDON DZIELNICĄ BYDGOSZCZY - OKRES PO 1973 r.
FORDON DZISIAJ
Panoramy Fordonu...


. (kliknij, aby powiększyć) Fordon jest dzisiaj największą dzielnicą Bydgoszczy, charakteryzującą się pewną odrębnością przestrzenną i krajobrazową.

Obecnie (2003) dzielnicę Fordon-Brdyujście zamieszkuje 73,765 tys. osób, co stanowi 20% ludności Bydgoszczy, w tym:
os. Nowy Fordon 36,076 tys.
os. Tatrzańskie 12,205 tys.
os. Tereny Nadwiślańskie 2,201 tys.
Stary Fordon 18,888 tys.
Bydgoszcz Wschód-Siernieczek-Brdyujście 4,395 tys.

Co piąty bydgoszczanin mieszka bezpośrednio nad Wisłą, na podobieństwo mieszkańców Włocławka, Torunia, czy Grudziądza.

Na terenie Fordonu funkcjonuje Akademia Techniczno-Rolnicza, akademiki ATR i Collegium Medicum UMK, Centrum Kultury Katolickiej "Wiatrak", kilka hipermarketów (Auchan, Hypernova, Leroy Merlin), zakłady pracy (m.in. Cegielnie Bydgoskie, Bydgoska Fabryka Mebli, słodownia Global Malt Polska, Vaupe, Lucent Technologies i inne spółki branży telekomunikacyjnej), 7 parafii, Szkoła Salezjańska i osiedla mieszkaniowe, cały czas się rozbudowujące.

(kliknij, aby powiększyć) (kliknij, aby powiększyć) Zabudowa bydgosko-fordońskiego "dwumiasta" postępuje. Tereny między ośrodkami wypełniły osiedla mieszkaniowe, szpital onkologiczny, tereny zajęte przez Auchan i przemysłowe tereny składowe w Brdyujściu. Natomiast wolne od zabudowy pozostają nadal tereny ATR, przyznane uczelni w latach 70-tych, lecz nieurbanizowane od lat. Dzielnica doczekała się oczyszczalni ścieków i skanalizowania dzięki grantom unijnym. Nowa elektrociepłownia okazała się zbędna z powodu nadwyżki ciepła notowanej po 1990 r. wskutek termomodernizacji i opomiarowania mieszkań.
Od lat 90-tych r. zrealizowano inwestycje sportowe: halę sportową, 2 baseny kryte oraz lodowisko (w budowie).

Rozbudowują się osiedla Niepodległości i Nadwiślańskie, gdzie powstają mieszkania komunalne, TBS, spółdzielni: Fordońskiej i "Komunalni" oraz developerów.
Wzdłuż ul. Altanowej powstają bloki wielorodzinne z mieszkaniami z widokiem na Wisłę.
Plomby w zabudowie oraz mini-osiedla powstają również na innych fordońskich osiedlach, zwłaszcza na Przylesiu.
Dzielnica wzbogaca się stopniowo o nowe obiekty kulturalne (kino i sala teatralna w Centrum Kultury "Wiatrak"), medyczne i edukacyjne (szkoły średnie). Mieszkańcy oczekują jeszcze na budowę kilkusalowego multipleksu.

(kliknij, aby powiększyć) Kościoły są odrestaurowane, natomiast konieczna jest rewitalizacja substancji mieszkaniowej fordońskiej starówki.

Od lat 90-tych miasto przejęło park i pałace w Ostromecku, które są wykorzystywane dla celów kulturalnych. Są to pierwsze miejskie tereny Bydgoszczy leżące na prawym brzegu Wisły. W kolejnych latach widać postępy w restauracji obiektów i uroczego parku. Stary Fordon wraz z Ostromeckiem mają szansę stać się lokalnym centrum kulturalno-rekreacyjnym dla mieszkańców nie tylko Fordonu, ale całej Bydgoszczy.

Fordon wzbogaca Bydgoszcz

(kliknij, aby powiększyć) Sąsiedztwo Fordonu, który jest podobnie jak Bydgoszcz miastem średniowiecznym wzbogaca aglomerację miejską, nadaje miastu nowe perspektywy, nową jakość. Od czasu fuzji z Fordonem Bydgoszcz może być traktowana jako miasto w pełni nadwiślańskie osadzone w przepięknym zakolu tej rzeki. Co piąty mieszkaniec Bydgoszczy mieszka niemal bezpośrednio nad Wisłą.

Najważniejszym dziedzictwem Fordonu wniesionym do wspólnej aglomeracji jest właśnie położenie nadwiślańskie z wszystkimi atrybutami: atrakcyjnymi terenami mieszkaniowymi, rekreacyjnymi, obszarami chronionymi.
Znajdują się tutaj inne krajobrazy i architektura, dlatego można znaleźć tutaj to, czego nie ma w macierzystym obszarze Bydgoszczy. Z kolei mieszkańcy Fordonu znajdą w zachodnich dzielnicach Bydgoszczy - Smukale, Piaskach, Osowej Górze odmienne krajobrazy, a nawet roślinność niż u siebie.

Nowy Fordon wzniesiony w latach 80-tych jest najnowocześniejszym osiedlem budowanym w Bydgoszczy z zachowaniem nowych standardów. Znajdziemy tu przestrzeń, liczne parki leśne, które oddzielają osiedla składowe. Innymi atutami są: spokój, czyste powietrze, brak hałaśliwych dróg tranzytowych, czyste środowisko, brak uciążliwych zakładów przemysłowych, jedne z najlepszych terenów rekreacyjnych w Bydgoszczy.

(kliknij, aby powiększyć) Z jednej strony jest Wisła z wszystkimi atrybutami, z drugiej - podgórskie okolice krawędzi pradoliny z licznymi punktami widokowymi i orginalną roślinnością z gatunkami chronionymi. Wiosną zielone krawędzie pradoliny emanują wonią łąk i kwiatów, zimą są terenami zjazdów saneczkowych i narciarskich. Na północnych rubieżach Fordonu znajduje się spory kompleks leśny zwany "księżym lasem" - urozmaicony gatunkowo las dębowo-sosnowy.

Walory krajobrazowe i przyrodnicze Skarpy Fordońskiej doceniono włączając ją w 1993 r. w całości do Parku Krajobrazowego.
O ile blisko 10% powierzchni aglomeracji Bydgoszczy leży w strefie Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Wisły, to dla terenów Fordonu udział ten jest znacznie większy.

(kliknij, aby powiększyć) Krajobrazy wzgórz fordońskich przypominają Park w Myślęcinku, zwłaszcza ogród botaniczny. Pełno tu uroczysk, fantazyjnych parowów, strumieni, a spotyka się nawet naturalne źródliska.

Najatrakcyjniejsze miejsca Nowego Fordonu to: osiedle Przylesie (jak nazwa wskazuje znajduje się przy lesie), tereny strefy krawędziowej, gdzie zbudowano wiele ładnych domów jednorodzinnych i szeregowych, Dolina Śmierci, os. Tatrzańskie i Nadwiślańskie, parów Jarużyński. (kliknij, aby powiększyć)

Z drugiej strony znajdziemy atrakcyjne krajobrazowo Brdyujście z wyspami, śluzami, torem regatowym, a za Wisłą piękne Ostromecko i rezerwaty nadwiślańskie. Wreszcie to tutaj znajduje się bydgoskie zakole i fordoński "przełom" Wisły atrakcyjny nie tylko na skalę bydgoską.
Wały nadwiślańskie o kilkukilometrowej długości są lokalnym traktem spacerowym, a za nimi znajdują się dzikie plaże i starorzecza, atrakcyjne dla osób szukających ciszy i kontaktu z dziewiczą przyrodą.

(kliknij, aby powiększyć) (kliknij, aby powiększyć) Wzdłuż drogi do Włók znajdziemy kwintesencję historycznego regionu Dolnej Wisły: sady drzew owocowych charakterystyczne dla tych terenów, łąki, strome zbocza, prastare nadwiślańskie wsie, zabytkowe kościoły. Drogi mają charakter widokowy.
Ze Strzelec Górnych do Dolnych zjeżdżamy stromą krawędzią obserwując wspaniałą panoramę. Podobny charakter ma droga w okolicach Trzęsacza, z Jarużyna do Fordonu, z Ostromecka do Mozgowiny.

(kliknij, aby powiększyć) Tereny po prawej stronie Wisły, poczynając od Ostromecka mają podobnie wysokie walory turystyczno-krajobrazowe. Warty polecenia jest rezerwat "Las Mariański", który przedstawia las zbliżony do naturalnej nadwiślańskiej kniei. Z kolei park kulturowy stanowi zespół pałaców w Ostromecku.

Zastanawiające jest, że wielu tych, którzy już tu zamieszkali nie zmieniłoby miejsca zamieszkania, pomimo dostrzegania pewnych niedogodności, np. sporej odległości od centrum miasta.

Wydaje się, że okolice Fordonu nadal oczekują na szersze odkrycie dla celów turystycznych i rekreacyjno-wypoczynkowych.


Panoramy Fordonu...

.
(kliknij, aby powiększyć) (kliknij, aby powiększyć) (kliknij, aby powiększyć) (kliknij, aby powiększyć) (kliknij, aby powiększyć) (kliknij, aby powiększyć)


WWW.WYSZOGROD.BYDGOSZCZ.PL, Webmaster: Artur Lion

.