.
x LEGENDA BYDGOSKA ZWIĄZANA Z BOLESŁAWEM KRZYWOUSTYM x

DROGOWSKAZ
HISTORIA WYSZOGRODU (w skrócie...)
SZCZEGÓŁOWA HISTORIA OSADNICTWA W REJONIE WYSZOGRODU I BYDGOSZCZY NA PRZESTRZENI 10 TYSIĘCY LAT
PROLOGUS...
OKRES PREBOREALNY I BOREALNY (10000-6000 lat p.n.e.)
OKRES ATLANTYCKI (6000-3300 tys. lat p.n.e.)
NEOLIT MŁODSZA EPOKA KAMIENIA (4200-1700 tys. lat p.n.e.)
OKRES BRĄZU (1200 - 650 lat p.n.e.)
WCZESNY OKRES ŻELAZA (halsztacki, 650-400 lat p.n.e.)
OKRES LATEŃSKI (400-0 lat p.n.e.)
OKRES RZYMSKI (0-500 lat n.e.)
OKRES PLEMIENNY SŁOWIAN (500-960 lat n.e.)
OKRES WCZESNOPIASTOWSKI (960-1138 lat n.e.)
OKRES ROZBICIA DZIELNICOWEGO (1138-1306 lat n.e.)
OKRES PÓŹNOPIASTOWSKI (1306-1382 lat n.e.)
ROLA GOSPODARCZA TERENÓW MIĘDZYRZECZA BRDY I WISŁY W X-XIV WIEKU (OKRESIE EGZYSTENCJI WYSZOGRODU)
SZLAKI HANDLOWE
OŚRODKI HANDLU
RYWALIZACJA GOSPODARCZA Z KRZYŻAKAMI
GALL ANONIM O WYSZOGRODZIE
LEGENDA BYDGOSKA ZWIĄZANA Z BOLESŁAWEM KRZYWOUSTYM


LEGENDA BYDGOSKA ZWIĄZANA Z BOLESŁAWEM KRZYWOUSTYM

. W czasach wypraw wielu wojowników było nagradzanych za zasługi wojenne. W swojej kronice Gall Anonim, poza księciem wymienia niewiele osób, przez co dobitniej eksponuje postać Bolesława na tle anonimowej drużyny. Późniejsze historyczne spojrzenie ze strony szlachty na te odległe wydarzenia skłaniało do eksponowania przodków, którzy zasłużyli się w dawnych wojnach.

Do czasów wypraw Bolesława Krzywoustego odnosi się kilka legend heraldycznych, m.in. dotyczących nadania herbów Gołobok, Hełm i Rogala. Bartosz Paprocki w swoim "Gnieździe cnoty" opisuje okoliczności nadania herbu Gołobok (Hołobok) rycerzowi cudzoziemskiemu Ratoldyjusowi. Miał to uczynić Bolesław Krzywousty w Bydgoszczy podczas wyprawy w 1109 r.

Wiadomo, że do legend tego typu należy odnosić się bardzo ostrożnie, jednak przytoczenie jej treści wzbogaca zasób legend związanych z historią tej ziemi.

(kliknij, aby powiększyć) "W Bydgoszczy Bolesław, kiedy z wojskiem leżał,
dla ochoty do rzeki z rycerstwem wybieżał.
Ujźrzał, a ono ryby na wodzie głębokiej
Czynią aż nad mniemanie ludzkie wielkie skoki
Rycerz, stojąc przy królu, toporca dobywszy
Na łososia żarkiego, w to miejsce zmierzywszy,
Jako się był zwykł w górę chybko miotać
A ogromnie nad wodą często się trzepiotać,
Cisnął, przeciął łososia chybkiego na poły.
Z takiego szczęścia król odszedł wesoły,
Tusząc sobie nazajutrz mieć bitwę wygraną,
Tak się cieszył wszytek czas on nadzieją samą.
Nazajutrz, kiedy stoczył bitwę z Pomorzany,
W nadziei podług myśli nie był oszukany.
Po rozprawie darował rycerstwo swe znacznie,
To czynił, jak rycerski, a mężny król bacznie.
Dał też i to pół ryby za wróżbę prawdziwą,
Aby pamiątkę szczęścia jego żywą."


A zatem zręczny rzut toporem, wykonany przez Ratoldyjusa, a odczytany przez władcę jako dobra wróżba, miał po bitwie być nagrodzony nadaniem herbu.

na podstawie "Kalendarza Bydgoskiego 1996"
WWW.WYSZOGROD.BYDGOSZCZ.PL, Webmaster: Artur Lion

.